WSM55 Φ55

 

 

 产品特点

 ■ 丝杆传动机构,实现机械限位功能
 ■ 涡轮蜗杆传动装置,实现停电手摇

 

sale@ 0571-88965011
友情链接:    宄版睙妫嬬墝ios涓嬭浇   鎭╂澃妫嬬墝缃戝潃   閰风帺妫嬬墝_瀹夊叏妫嬬墝   678妫嬬墝_瀹夊叏妫嬬墝